ನಮ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಾತರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

News Website

News Website

News website development in Kannada

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್

Phishing Detect

Blog Website

Blog website development in Kannada

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್

Software Development

Software development

All types of software work in Kannada Laungauge

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್

Digital Marketing

Business Intellegence using analytics ,
Measure site visits by configuring analytics .

Learn More
Take a look inside

Kannada App Development

Apps in Kannada and responsive kannada websites,
Android & IOS aps for app stores

Learn More
Safe and reliable

Check our pricing for Kannada Web Development work

STARTUP

5000 / Yr.

 • Static Page Design
 • Domain & Hosting
 • 30GB Space
 • Unmetered bandwidth
 • No Data Restore
 • Limited Support
Get Free

PREMIUM

10,000 / Yr.

 • Static Page Design
 • Domain & Hosting
 • 30GB Space
 • Unmetered bandwidth
 • No Data Restore
 • Limited Support
Get Free

PROFESSIONAL

20,000 / MO.

 • Static Page Design
 • Domain & Hosting
 • 30GB Space
 • Unmetered bandwidth
 • No Data Restore
 • Limited Support
Get Free

Contact Us

Logo Design , Graphic Design , Blogs,
Digital Marketing , Display Ads , Banner Ads.

 • Email : puggera@gmail.com
 • Phone : 91 9886035912
 • Address : Dhruva , 146 , NHIG , Yelahanka , Bangalore , India